ظروف میوه و شیرینی تالاری

ظرف میوه و شیرینی

ظروف میوه و شیرینی تالاری

تجهیزات تالار پاییزان ( ارکیده سابق ) انواع ظروف میوه و شیرینی ملامین و چینی و کاپ های فلزی و شمعدان های متنوع را قابل عرضه دارد.