مبل تالاری

صندلی قلبی

مبل تالاری

تجهیزات تالار پاییزان ( ارکیده سابق ) در زمینه ساخت مبل تالار و مبل تالاری دارای سابقه فراوان و نمونه کار های متعدد می باشد.