نظرمشتری

ظرف میوه و شیرینی

تجهیزات تالار ارکیده انواع ظروف میوه و شیرینی ملامین و چینی و کاپ های فلزی و شمعدان های متنوع را قابل عرضه دارد.

صندلی قلبی

تجهیزات تالار ارکیده در زمینه ساخت مبل تالار و مبل تالاری دارای سابقه فراوان و نمونه کار های متعدد می باشد.

صندلی شیواری

تجهیزات تالار ارکیده به تولید صندلی شیواری و توزیع آن در طرح ها و اندازه های مختلف می پردازد.