گلدان تزیینی میز مهمان

گلدان تالار طلایی
گلدان تالاری همانطور که می دانید گل ها یکی از عوامل مهم و اصلی در طراحی و دیزاین فضای بیرونی و داخلی تالار هستند. اگر گل ها در گلدان تالاری...