مدل های مبل تالاری

صندلی بدنه براق نفره ای
مبل تالاری چیست؟ مبل تالاری صندلی هایی تک نفره که عموما تکیه گاه و نشیمن گاه آنها دارای اسفنجی نرم و روکش پارچه ای و در بعضی از مدلها دارای...