ظروف میوه و شیرینی تالاری

ظرف سه طبقه تالاری
ظروف میوه و شیرینی تالاری از جمله خلق و خوی  زیبای ما ایرانی ها ، پذیرایی گرم و صمیمی از مهمان است و ایرانی ها در جهان به مهمان نوازی...