ظرف میوه و شیرینی

تجهیز ظرف پذیرایی تالاری
ظروف تالار یکی از وسایل پرکاربرد و مهم و ضروری در هر مراسمی در تالار های پذیرایی، ظروف تالار میباشد. ظروف تالاری که بر روی میز ها قرار میگیرند از...