جایگاه عروس در تالار

تجهیزات گلدان تالار
چیدمان جایگاه عروس یکی از موارد خیلی مهم به خصوص برای عروس خانم ها چیدمان جایگاه عروس است.بعضی از عروس ها دوست دارند جایگاه عروس مطابق با سلیقه خودشان طراحی...