تزئین جایگاه عروس

جایگاه عروس و داماد تالار ارکیده
جایگاه عروس یکی از اصلی ترین نقاط که بسیار مورد توجه مهمانان عروس و داماد می باشد، جایگاه عروس می باشد. این جایگاه که معمولا یک الی دو پله دارد...