تزئین جایگاه داماد

جایگاه داماد
جایگاه داماد در هر تالار پذیرایی 2 جایگاه وجود دارد یکی در قسمت بانوان که جایگاه عروس نام دارد و دیگری در قسمت آقایان که جایگاه داماد نام دارد. جایگاه...